Land Art - Pieter Janszoon Saenredam Project    - De Piieter Janszoon Saneredam Stcihting te Barendrecht Nederland.

 

Pieter Janszoon Saenredam Stichting

 

Land Art

Land Art in Barendrecht, Nederland - het Pieter Janszoon Sanredam Project.

Een conceptueel Land Art project in Barendrecht, Nederland

 

De term "Land Art" werd voor het eerst gebruikt in 1969 om de werken te beschrijven van kunstenaars als Robert Smithson die zelf over "Earth Art" sprak. Land Art is een begrip dat ontstaan is in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Een kwart eeuw daarvoor had de Japans- Amerikaanse beeldhouwer, Isamu Noguchi, al gebruik gemaakt van de aarde als medium in zijn voorstel voor een "contoured playground". In 1947 ontwikkelde hij een voorstel voor beeldhouwkunst om vanaf Mars te kunnen worden waargenomen, zoals hij het omschreef. In zijn verdere carriere maakte hij regelmatig omgevingsontwerpen waarbij de hele omgeving als zijn materiaal fungeerde. Land Art projecten die hij in de bebouwde omgeving realiseerde, kunnen nu worden omschreven als 'Urban Land Art'; waar "omgevingskunst" een meer algemene omschrijving is van beeldende kunst die de omgeving als haar medium hanteert en "Land Art" meer te maken heeft met de natuur en natuurlijke materialen, is "Urban Land Art" meer verweven met de toepassing van stedelijke materialen zoals bouwmateriaal.