Land Art - Pieter Janszoon Saenredam Project    - De Piieter Janszoon Saneredam Stcihting te Barendrecht Nederland.

 

Pieter Janszoon Saenredam Stichting

 

Stichting

 

Samenstelling van het bestuur van de Pieter Janszoon Saenredam Stichting:

 

Dhr. J.Polak, secretaris en penningmeester

Dhr. R. Baan, ondersteuning secretariaat

Dhr. M.A.Ouwens, tweede voorzitter

Dhr. Jaap van der Jagt

Dhr. L. den Arend, voorzitter

 

Land Art - Saenredam Project - ballet-dansers. 1997

Een conceptueel Land Art project in Barendrecht, Nederland - foto©Jos Wesdijk